BHP jako źródło przewagi konkurencyjnej


BHP, oprócz szeregu wymogów – ma również wiele zalet.
Dobre wyniki w zakresie BHP to źródło przewagi konkurencyjnej: buduje zaufanie do Twojej reputacji i marki, podczas gdy słabe wyniki w zakresie BHP będą miały bezpośredni wpływ na rentowność i mogą skutkować utratą zysków, a nawet zamknięciem firmy.
Dobre zdrowie i bezpieczeństwo w pracy zapewnia długoterminowe korzyści dla Ciebie, Twojej firmy i szerszej społeczności. Wsparcie BHP to długoterminowy plan na odpowiedni wizerunek na rynku, pośród potencjalnych pracowników oraz kontrahentów, z którymi współpraca BHP musi się układać.

Co możesz zrobić, aby poprawić zdrowie i bezpieczeństwo w swoim miejscu pracy?

Dowiedz się więcej o zarządzaniu ryzykiem – informacje na ten temat znajdziesz na naszej stronie internetowej z zakresu BHP lub w innych wiarygodnych źródłach.
Pracownicy są znacznie bardziej skłonni do zaangażowania się i przestrzegania kontroli BHP, jeśli kierownictwo wyższego szczebla jasno określi, że zdrowie i bezpieczeństwo są traktowane poważnie przez Twoją firmę.
Aktywnie zniechęcaj do negatywnych zachowań, takich jak podejmowanie ryzyka, aby zaoszczędzić czas lub wysiłek.
Popraw kompetencje BHP w swojej firmie. Wiele firm zapewnia kursy szkoleniowe na wszystkich poziomach dostosowane do Twoich potrzeb.
Zaangażuj swoich pracowników w ocenę ryzyka: zwiększy to odpowiedzialność za własne zdrowie i bezpieczeństwo. Powołaj przedstawicieli ds. BHP, a jeśli już są, wspieraj ich w bardziej widoczny sposób.
Wdróż system zarządzania BHP w swojej firmie. Powinno to obejmować ogólną politykę określającą indywidualne zaangażowanie, obowiązki przydzielone poszczególnym osobom oraz ustalenia, w zakresie których szczegółowo będziesz kontrolować ryzyko.

Jako pracodawca jesteś prawnie zobowiązany do ochrony swoich pracowników i innych osób przed niebezpieczeństwem, dlatego należy precyzyjnie:

– określić, co może spowodować obrażenia lub chorobę w Twojej firmie (wszystkie potencjalne zagrożenia)
– zdecydować, jakie jest prawdopodobieństwo, że ktoś może zostać narażony na niebezpieczeństwo
– podjąć działania w celu wyeliminowania zagrożenia, a jeśli nie jest to możliwe, należy kontrolować ryzyko.